OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Jako notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby (JN nr 1458) prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, na zgodność z normami zharmonizowanymi (hEN) w zakresie:

Uzyskanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji upoważnia producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE. Powyższe czynności upoważniają producenta do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku europejskim.

Informator o certyfikacji wyrobów i ZKP w systemie europejskim_CE

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl