OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (AC 009) prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, na zgodność z krajowymi specyfikacjami technicznymi (Polskie Normy, Krajowe Oceny Techniczne, Aprobaty Techniczne) w zakresie:

Uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji upoważnia producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Powyższe czynności upoważniają producenta do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku krajowym.

Informator o certyfikacji wyrobów i ZKP w systemie krajowym_B

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl