Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy techniczne i systemowe szkolenia otwarte z zakresu m.in.:
  • Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Metrologii i Pomiarów
  • Bezpieczeństwa maszyn
  • Systemów Zarządzania Jakością
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemów Zarządzania Energią
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • Bezpieczeństwa Żywności
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz z harmonogramem szkoleń.
Zakładowa kontrola produkcji
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji1100 zł26-27 lutego 2020
2-3 września 2020
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim950 zł13 lutego 2020
28 maja 2020
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych950 zł9-10 września 2020
Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1100 zł11-12 marca 2020
Metrologia i Pomiary
Badania własności mechanicznych materiałów metalowych1000 zł7 lutego 2020
Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności850 zł19 marca 2020
11 grudnia 2020
Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel850 zł14 maja 2020
23 października 2020
Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)1100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne1600 zł29-30 stycznia 2020
20-21 maja 2020
19-30 listopada 2020
Bezpieczeństwo Maszyn
Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych950 zł23 kwietnia 2020
16 października 2020
System Zarządzania Jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015900 zł1-2 października 2020

Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego850 zł9 października 2020
System Zarządzania Środowiskowego
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl
Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana600 zł4 czerwca 2020
Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane600 zł20 lutego 2020
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN ISO 45001:2018600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptest.com.pl
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy900 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl
System Zarządzania Energią
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 – szkolenie ogólne600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:20151100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptest.com.pl

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Napisz do nas: szkolenia@simptestcert.pl