OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w Organizacji

Profil uczestnika:

Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych systemów zarządzania, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

– Wymagania normy ISO 45001:2018 lub PN-N-18001:2004 lub OHSAS 18001:2007
– Podstawy auditowania
– Metody prowadzenia auditu
– Komunikacja auditowa
– Dokumentowanie ustaleń auditowych
– Ćwiczenia praktyczne
– Podsumowanie i dyskusja

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

900zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.