OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Badania własności mechanicznych materiałów metalowych – szkolenie teoretyczne

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z metodyką badań własności mechanicznych materiałów metalowych oraz analiza otrzymanych wyników.
Profil uczestnika:
Pracownicy kontroli jakości, pracownicy laboratorium, kadra kierownicza, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.
Program szkolenia:
1. Mechanizmy odkształcenia w materiałach:
− budowa krystaliczna metali
− mechanizmy odkształcenia (odkształcenie sprężyste i plastyczne)
− anizotropia w wyrobach stalowych i jej wpływ na wyniki badań
− umocnienie przy odkształceniu, zgniot, rekrystalizacja
− wpływ temperatury na wytrzymałość stali
− pobieranie próbek wg PN-EN ISO 377
− starzenie próbek
2. Pomiar wielkości geometrycznych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych
3. Statyczna próba rozciągania:
− zasada i warunki wykonania próby
− przygotowanie próbek do badań i pomiary geometrii
− wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E)
− interpretacja wykresów rozciągania
− histereza, zjawisko Gerstnera
− ocena przełomów i interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
− spójność pomiarowa
− próby technologiczne (zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, roztłaczanie pierścienia)
4. Pomiary twardości metali:
− metody statyczne (Knoopa, Rockwella, Brinella, Vickersa)
− metody dynamiczne oraz ultradźwiękowe (Poldiego, Leeba, Shore’a)
5. Badanie tłoczności blach metodą Erichsena

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat

Termin szkolenia:

20.05.2021 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.