OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Badania własności mechanicznych materiałów metalowych – szkolenie teoretyczne

 1. Mechanizmy odkształcenia w materiałach:
 •  budowa krystaliczna metali
 •  mechanizmy odkształcenia (odkształcenie sprężyste i plastyczne)
 •  anizotropia w wyrobach stalowych i jej wpływ na wyniki badań
 •  umocnienie przy odkształceniu, zgniot, rekrystalizacja
 •  wpływ temperatury na wytrzymałość stali
 •  pobieranie próbek wg PN-EN ISO 377:2017-09
 •  starzenie próbek
 1. Pomiar wielkości geometrycznych z wykorzystaniem prostych przyrządów pomiarowych
 2. Statyczna próba rozciągania:
 • zasada i warunki wykonania próby
 • przygotowanie próbek do badań i pomiary geometrii
 • wyznaczane podstawowych parametrów (Rm, Re, Rp, A, Z, E)
 • interpretacja wykresów rozciągania
 •  histereza, zjawisko Gerstnera
 •  ocena przełomów i interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
 •  spójność pomiarowa
 •  próby technologiczne (zginanie, spłaszczanie, roztłaczanie, roztłaczanie pierścienia)
 1. Pomiary twardości metali
 •  metody statyczne (Knoopa, Rockwella, Brinella, Vickersa)
 •  metody dynamiczne oraz ultradźwiękowe (Poldiego, Leeba, Shore’a)
 1. Badanie udarności metodą Charpy’ego:
 •  zasada i warunki wykonania próby
 •  praca łamania a udarność
 •  przygotowanie próbek do badań (karb U i V)
 •  badania w temperaturach obniżonych oraz badanie udarności stali po starzeniu
 •  sprawdzanie okresowe oraz codzienne młota
 •  ocena przełomów
 •  interpretacja wyników oraz szacowanie niepewności
 •  spójność pomiarowa

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

Termin szkolenia:

22.04.2021
10.06.2021
21.10.2021
09.12.2021 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.