OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych

Cel szkolenia:

Zrozumienie wymagań prawa unijnego i krajowego, zrozumienie normalizacji zharmonizowanej, umiejętność opracowania dokumentacji systemu oceny zgodności ZKP. Wiedza n/t wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Omówienie wymagań Prawa unijnego – system europejski
 2. Omówienie wymagań Prawa krajowego – system krajowy:
 3. Deklaracje właściwości użytkowych i oznaczenie CE.
 4. Krajowe Deklaracje Właściwości użytkowych i znakowanie znakiem budowlanym.
 5. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz systemu ZKP pod kątem auditowania.
 6. Omówienie najważniejszych wymagań normy PN-EN 206+A1:2016-12, oraz jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 i poprawki PN-B-06265:2018-10/Ap1:2019-05
 7. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Dzień 2:

 1. Kontrola Produkcji wg normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 2. Ocena zgodności oraz załącznik A i B normy PN-EN 206+A1:2016-12.
 3. Jednostka certyfikująca i kontrolująca – załącznik C.
 4. Wymaganie formalne i prawne związane z certyfikacją.
 5. Prawidłowy proces realizacji certyfikacji betonu.
 6. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

Termin szkolenia:

19-20.05.2021 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.