1982
grudzień 1982
Powołanie SIMPTEST
1993
lipiec 1993
Prywatyzacja SIMPTEST
grudzień 1993
Akredytacja udzielona przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów
1996
listopad 1996
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – PN-003
listopad 1996
Prawo do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą
2003
październik 2003
Autoryzacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG
2004
marzec 2004
Autoryzacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG

Zmienioną dyrektywą 2006/95/WE

maj 2004
Notyfikacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG
maj 2004
Notyfikacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG
maj 2004
Komisja Europejska nadaje numer identyfikacyjny JN 1458
2006
sierpień 2006
Autoryzacja i notyfikacja w zakresie dyrektywy 89/106/EWG
2009
grudzień 2009
Autoryzacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE
2010
styczeń 2010
Notyfikacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE
2013
styczeń 2013
Autoryzacja w zakresie rozporządzenia 305/2011 (CPR)
wrzesień 2013
Notyfikacja w zakresie Rozporządzenia 305/2011 (CPR)
2018
luty 2018
Przebudowa struktury firmy

Wydzielenie Zakładu/Jednostki Certyfikującej z Laboratorium Badawczym, Zakładu Ekspertyz oraz Zakładu Szkoleń

grudzień 2018
Zmiana Nazwy Firmy

Z “SIMPTEST” Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. na Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

2021
listopad 2021
Rozbudowa laboratorium badawczego

Poszerzenie zakresu działalności o badania wytrzymałościowe, technologiczne i wielkości fizycznych

2023
lipiec 2023
Akredytacja Laboratorium

Latest Portfolio