OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

1982
Grudzień 1982

Powołanie SIMPTEST

1993
Lipiec 1993

Prywatyzacja SIMPTEST

Grudzień 1993

Akredytacja udzielona przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów

1996
Listopad 1996

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – PN-003

Listopad 1996

Prawo do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą

2003
Październik 2003

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG

2004
Marzec 2004

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG

Zmienioną dyrektywą 2006/95/WE

Maj 2004

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG

Maj 2004

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG

Maj 2004

Komisja Europejska nadaje numer identyfikacyjny JN 1458

2006
Sierpień 2006

Autoryzacja i notyfikacja w zakresie dyrektywy 89/106/EWG

2009
Grudzień 2009

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

2010
Styczeń 2010

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

2013
Styczeń 2013

Autoryzacja w zakresie rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Wrzesień 2013

Notyfikacja w zakresie Rozporządzenia 305/2011 (CPR)

2018
Luty 2018

Przebudowa struktury firmy

Wydzielenie Zakładu/Jednostki Certyfikującej z Laboratorium Badawczym, Zakładu Ekspertyz oraz Zakładu Szkoleń

Grudzień 2018

Zmiana Nazwy Firmy

Z “SIMPTEST” Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. na Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.