OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

1982
grudzień 1982

Powołanie SIMPTEST

1993
lipiec 1993

Prywatyzacja SIMPTEST

grudzień 1993

Akredytacja udzielona przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów

1996
listopad 1996

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – PN-003

listopad 1996

Prawo do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą

2003
październik 2003

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG

2004
marzec 2004

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG

Zmienioną dyrektywą 2006/95/WE

maj 2004

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 98/37/EWG

maj 2004

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 73/23/EWG

maj 2004

Komisja Europejska nadaje numer identyfikacyjny JN 1458

2006
sierpień 2006

Autoryzacja i notyfikacja w zakresie dyrektywy 89/106/EWG

2009
grudzień 2009

Autoryzacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

2010
styczeń 2010

Notyfikacja w zakresie dyrektywy 2006/42/WE

2013
styczeń 2013

Autoryzacja w zakresie rozporządzenia 305/2011 (CPR)

wrzesień 2013

Notyfikacja w zakresie Rozporządzenia 305/2011 (CPR)

2018
luty 2018

Przebudowa struktury firmy

Wydzielenie Zakładu/Jednostki Certyfikującej z Laboratorium Badawczym, Zakładu Ekspertyz oraz Zakładu Szkoleń

grudzień 2018

Zmiana Nazwy Firmy

Z “SIMPTEST” Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. na Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

2021
listopad 2021

Rozbudowa laboratorium badawczego

Poszerzenie zakresu działalości o badania wytrzymałościowe, technologiczne i wielkości fizycznych

2023
lipiec 2023

Akredytacja Laboratorium