OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

W obszarze posiadanej akredytacji (AC 009) prowadzimy proces dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów. Certyfikacja ta prowadzona jest dla wyrobów nie objętych tym obowiązkiem z mocy prawa.

Certyfikacja produktu potwierdza jego zgodność ze specyfikacją techniczną na podstawie określonej metody działania. Uzyskanie certyfikatu zgodności podnosi prestiż techniczny wyrobu a także zwiększa zaufanie odbiorców w zakresie deklarowanych cech jakościowych wyrobu. Dobrowolne poddanie się procesowi certyfikacji oznacza rozpoczęcia działań mających na celu zapewnienie stałego doskonalenia, koniecznego dla utrzymania ustalonych norm jakościowych a także przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Jeżeli Twój wyrób został sklasyfikowany w III lub IV systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych, a chcesz mieć pewność, że system zakładowej kontroli produkcji został skutecznie wdrożony, a co najważniejsze, czy spełnia wszystkie wymagania obowiązującego specyfikacja, skontaktuj się z nami!

Wyroby dla których realizujemy proces dobrowolnej certyfikacji zgodności:

  • Rury stalowe i żeliwne
  • Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
  • Pręty i walcówka stalowa
  • Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
  • Kształtowniki stalowe
  • Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
  • Wyroby do pokryć dachowych
  • Elementy i osprzęt instalacji odgromowej

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl