OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Poza zakresem akredytacji przeprowadzamy certyfikację wyrobów na zastrzeżony znak towarowy gwarancyjny B (certyfikacja na znak bezpieczeństwa). Certyfikacja ta prowadzona jest w oparciu o umowę-licencję UF05006.00 z dnia 11.07.2005 r. o użyczeniu wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, zawartą pomiędzy SIMPTESTCERT a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.

Uzyskanie certyfikatu upoważnia producenta do oznakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Masz pytania dotyczące certyfikacji na znak bezpieczeństwa?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl