OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Jako notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby (JN nr 1458) prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, na zgodność z normami zharmonizowanymi (hEN) w zakresie:

Uzyskanie certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji upoważnia producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE. Powyższe czynności upoważniają producenta do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku europejskim.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl