OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Zadbaj o jakość swoich wyrobów i zdobądź zaufanie klientów już dziś!

Certyfikacja dobrowolna PRODUKT SPRAWDZONY SIMPTESTCERT pozwoli wyróżnić Twój wyrób na rynku poprzez potwierdzenie jego jakości przez niezależną stronę trzecią, co przyczyni się do wzrostu wiarygodności wśród nabywców.

Ze względu na różnorodną specyfikę certyfikowanych wyrobów program certyfikacji ustalany jest indywidualnie dla każdego wyrobu, uwzględniając przy tym każdorazowo następujące elementy procesu certyfikacji:

  • wstępną ocenę dokumentacji wyrobu
  • badania w niezależnym laboratorium
  • ocenę zakładu produkcyjnego

W wyniku podjętych działań Producent otrzymuje certyfikat PRODUKT SPRAWDZONY SIMPTESTCERT upoważniający do oznakowania wyrobów i dokumentów towarzyszących powyższym znakiem. Certyfikat wydawany jest na okres 3 lat.

Co daje certyfikacja PRODUKT SPRAWDZONY SIMPTESTCERT?

  • Wzrost zaufania klientów
  • Wyróżnienie wyrobu na rynku
  • Zwiększenie konkurencyjności
  • Ekspansję na nowe rynki
  • Bezstronną ocenę deklarowanych cech wyrobu
  • Wzmocnienie wiarygodności

Masz pytania dotyczące certyfikacji dobrowolnej?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl