OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby (AC 009) prowadzimy procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, na zgodność z krajowymi specyfikacjami technicznymi (Polskie Normy, Krajowe Oceny Techniczne, Aprobaty Techniczne) w zakresie:

Uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji upoważnia producenta i/lub upoważnionego przedstawiciela do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. Powyższe czynności upoważniają producenta do wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu na rynku krajowym.

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym lub europejskim?

Skontaktuj się z nami!
tel. +48 883 510 112
tel. +48 32 251 95 95
tel. +48 32 251 01 12
simptestcert@simptestcert.pl