OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT posiada akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawcze (AB 1869). Wdrożony system zarządzania jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Aktualny zakres akredytacji dostępny jest tutaj.

Laboratorium prowadzi badania zarówno w siedzibie firmy jak i u klienta. Wyposażone jest w wysokiej klasy nowoczesny sprzęt badawczy m.in. maszynę wytrzymałościową z wideoekstensometrem i sprzęt kontrolno-pomiarowy, który podlega systematycznemu nadzorowi zapewniając tym samym wiarygodność otrzymanych wyników. Badania prowadzone są w kontrolowanych warunkach środowiskowych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Laboratorium badawcze specjalizuje się w badaniach mechanicznych, technologicznych i właściwości fizycznych wyrobów metalowych i ze stopów metali, takich jak:

 • pręty i walcówka gładka lub żebrowana do zbrojenia betonu,
 • siatki zgrzewane do zbrojenia betonu,
 • wyroby do sprężania betonu,
 • wyroby płaskie (blachy, taśmy),
 • wyroby długie (kształtowniki, pręty, szyny),
 • rury.

W ramach przeprowadzanych badań, posiadamy możliwość określenia:

 • własności wytrzymałościowych w temperaturze pokojowej (Re, Rp, Rm),
 • własności plastycznych w temp. pokojowej (A, Agt, Z),
 • modułu sprężystości E,
 • siły ścinania połączenia zgrzewanego (Fs),
 • podatności na zginanie i/lub zginanie z odginaniem,
 • podatności na odkształcenia plastyczne, metodą spłaszczania (badanie rur),
 • masy i wymiarów geometrycznych,
 • jakości powierzchni wyrobów.

Powyższe badania realizowane są zgodnie z normami: PN-EN ISO 6892-1, PN-EN ISO 15630-1, PN-EN ISO 15630-2, PN-EN ISO 15630-3, PN-EN ISO 8492, PN-EN ISO 7438.

Laboratorium prowadzi również badania materiałów kompozytowych między innymi w oparciu o normę ISO 10406-1 oraz PN-EN ISO 604.