OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Prawie każdy wytwór przemysłowy zawiera element wyrobu hutniczego. Wyroby hutnicze to podstawa infrastruktury budowlanej, kolejowej, drogowej, energetycznych sieci zasilających czy wodociągów.

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o. w Katowicach posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu jakościowych odbiorów technicznych wyrobów przemysłu hutniczego. Odbiór, badania czy atestację materiałów warto powierzyć naszym doświadczonym inspektorom.

Odbiór inspektora strony trzeciej daje pewność, że właściwości użytkowe tych wyrobów są właściwej jakości – odpowiadają zamówieniu, czy unormowaniom.

Odbiory techniczne realizowane są w oparciu o warunki określone przez Zamawiającego, z możliwością wydania atestu 3.2 dla:

  • rur
  • prętów
  • profili stalowych
  • odlewów
  • blach

Oferujemy również usługi w zakresie kompozytów w zakresie posiadanych przez nas kompetencji – hutnictwo, budownictwo.

Ocena wyrobu na zgodność z określonymi wymaganiami dokonana przez niezależną jednostkę certyfikującą, daje gwarancję bezstronności, niezależności i rzetelności.

Zapewniamy wysoką jakość usług po konkurencyjnych cenach.