OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych

Cel szkolenia:

Zrozumienie wymagań prawa unijnego i krajowego, zrozumienie normalizacji zharmonizowanej, umiejętności opracowania dokumentacji systemu oceny zgodności ZKP. Wiedza n/t wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji. Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji.

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za ZKP, kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

Dzień 1:

 1. Omówienie wymagań Prawa unijnego – system europejski
 2. Omówienie wymagań Prawa krajowego – system krajowy
 3. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz systemu ZKP pod kątem auditowania.
 4. Omówienie najważniejszych wymagań normy PN-EN 206+A1, krajowego uzupełnienia i poprawki
 5. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Dzień 2:

 1. Kontrola Produkcji wg normy PN-EN 206+A1
 2. Ocena zgodności oraz załącznik A i B normy PN-EN 206+A1
 3. Jednostka certyfikująca i kontrolująca – załącznik C.
 4. Wymaganie formalne i prawne związane z certyfikacją.
 5. Prawidłowy proces realizacji certyfikacji betonu.
 6. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 7. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 8. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.
 9. Test sprawdzający.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

2000zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.