OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w Organizacji

Profil uczestnika:

Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych systemów zarządzania, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

 • Pojęcia, definicje i terminologia
 • Historia i struktura norm ISO serii 9000 oraz ISO serii 14000
 • System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 -wymagania
 • System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015 –wymagania
 • Podejście oparte na myśleniu o ryzyku
 • Procesy w systemie zarządzania
 • Wymagania dotyczące auditorów – norma ISO 19011
 • Rodzaje auditów
 • Przygotowanie do auditu
 • Metodykę prowadzenia auditu
 • Formułowanie niezgodności
 • Opracowywanie raportu z auditu
 • Proces certyfikacji wg ISO/ IEC 17021
 • Egzamin końcowy (test)

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
(karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.