OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją

Cel szkolenia:

Zapoznanie z przepisami oraz obowiązkami przedsiębiorców związanymi z rejestracją do baz danych o odpadach

Profil uczestnika:

Specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, osoby odpowiedzialne za kwestie środowiskowe, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

  • Przegląd najważniejszych wymagań prawnych dotyczących gospodarowania różnymi rodzajami odpadów
  • Przypomnienie zasad gospodarowania odpadami i sprawozdawczości w tym zakresie,
  • Przypomnienie zasad gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Szczegółowe omówienie obowiązujących formularzy (rejestracja i aktualizacja),
  • Opłaty rejestrowe i roczne

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

750zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.