OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana

Cel szkolenia:

Omówienie głównych wymagań prawnych związanych ze sprawozdawczością środowiskową w odniesieniu do najnowszych zmian przepisów

Profil uczestnika:

Specjaliści ds. ochrony środowiska, osoby odpowiedzialne za kwestie środowiskowe w Organizacji, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie
  • Przypomnienie i przegląd najważniejszych wymagań prawnych związanych ze sprawozdawczością środowiskową w świetle najnowszych zmian przepisów
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Wzór wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • Ewidencja i sprawozdawczość związana z odpadami
  • Wytwarzanie odpadów – zasady ewidencji i sprawozdawczości
  • informacja o wytwarzanych odpadach
  • Wzór karty ewidencji odpadu
  • Wzór Karty Przekazania odpadu
  • Wzory formularzy do sporządzania zbiorczych zestawień
  • Ćwiczenie – Ewidencja odpadów i składanie sprawozdań
 • Ewidencja i sprawozdawczość związana z emisjami do powietrza
  • Ćwiczenie Wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza – metodyka rozliczania emisji i składania sprawozdań
 • Ewidencja i sprawozdawczość związana z poborem wód i odprowadzaniem ścieków
  • Pobór wód i odprowadzanie ścieków – metodyka rozliczania emisji i składania sprawozdań

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

750zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.