OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi wykonywania pomiarów oraz nadzorem nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, ćwiczenia praktyczne dot. wykonywania pomiarów przyrządami pomiarowymi oraz analiza otrzymanych wyników

Profil uczestnika:

Pracownicy kontroli jakości, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu wykonywania pomiarów, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • podstawowe informacje z zakresu wymagań prawnych dotyczących wykonywania pomiarów oraz nadzorem nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
  • ustawa Prawo o miarach
  • dyrektywa Parlamentu Europejskiego MID
 • identyfikacja parametrów przyrządów pomiarowych
 • składniki budżetu niepewności
 • zasady wykonywania pomiarów na wybranych przyrządach pomiarowych

Część praktyczna:

 • pomiary na wybranych przyrządach pomiarowych
  • suwmiarka
  • mikrometr
  • czujnik,
  • kątomierz uniwersalny itd.
 • budowanie budżetu niepewności
 • wyznaczanie wartości liczbowych współczynników zdolności pomiarowej

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1300zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Termin szkolenia:

16.03.2023
01.06.2023
08.12.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.