OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego

Cel szkolenia:

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z tematyką zarządzania wyposażeniem pomiarowym i badawczym.

Profil uczestnika:

Pracownicy izb i laboratoriów pomiarowych, osoby odpowiedzialne za nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowymi, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe pojęcia.
  2. Wymagania norm oraz prawne, dotyczące nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym.
  3. Spójność pomiarowa i jej znaczenie.
  4. Proces potwierdzania metrologicznego.
  5. Zarządzanie wyposażeniem pomiarowym.
  6. Ustalanie czasookresów obsługi metrologicznej wyposażenia.
  7. Dokumentowanie dowodów zgodności metrologicznej.
  8. Szacowanie niepewności. Interpretacja świadectw wzorcowania.
  9. Ćwiczenia praktyczne i dyskusja.

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1300zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Termin szkolenia:

09.03.2023
13.10.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.