OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel

Cel szkolenia:

Zdobycie podstawowych umiejętności umożliwiających prawidłowe wyznaczanie i prezentowanie niepewności pomiarów

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym w Organizacji, kierownicy, technolodzy, pracownicy działów Kontroli Jakości, osoby uczestniczące w Systemie Zarządzania Jakością, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

  • Wyznaczanie niepewności pomiarów w praktyce laboratoryjnej,
  • Budowanie budżetu niepewności,
  • Metody prezentacji graficznej wyników pomiarów i ich wstępnej analizy,
  • Automatyzacja obliczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

 

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1300zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Termin szkolenia:

20.04.2023
15.06.2023
06.10.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.