OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim – zasady opracowania deklaracji oraz oznakowania wyrobów

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu według prawa unijnego i krajowego. Ugruntowanie wiedzy z zakresu wymagań dotyczących sporządzania deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych deklaracji właściwości użytkowych a także znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE oraz znakiem budowlanym.

 

Profil uczestnika:

Producenci wyrobów budowlanych, Pełnomocnicy ds. ZKP, osoby odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

 

Program szkolenia:

  • Omówienie wymagań Prawa unijnego – system europejski
  • Omówienie wymagań Prawa krajowego – system krajowy.
  • Odpowiedzialność i obowiązki producenta związane z wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu – systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
  • Deklaracje właściwości użytkowych.
  • Oznakowanie CE i informacje towarzyszące.
  • Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych.
  • Znak budowlany i informacje towarzyszące.
  • Ćwiczenia praktyczne.
  • Podsumowanie i dyskusja.

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Termin szkolenia:

18.05.2023
24.11.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.