OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

  • zasady budowania formuł obliczeniowych z wykorzystaniem funkcji wbudowanych oraz własnych,
  • podstawy programowania (pętle, instrukcje warunkowe, funkcje itd.),

Część praktyczna:

  • wykonywanie przykładowych obliczeń z zastosowaniem formuł,
  • formatowanie warunkowe,
  • tworzenie makr oraz funkcji,
  • generowanie plików raportu z pomiaru

 

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.