OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z wymaganiami, jakie musi spełnić każdy zakład pracy po zakupie/modernizacji/sprowadzeniu maszyn z zagranicy

Profil uczestnika:

Karda inżynierska, służby utrzymania ruchu, technolodzy, służby BHP

Program szkolenia:

  • Ogólna koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa maszyn,
  • Wymagania prawne po zakupie nowej maszyny/linii do zakładu pracy,
  • Wymagania prawne po modernizacji maszyny,
  • Weryfikacja maszyny pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • Proces oceny ryzyka,
  • Bezpieczeństwo elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych układów sterowania,
  • Odpowiedzialność prawna za stan BHP maszyn,
  • Konsultacja uczestników szkolenia z prowadzącym

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
(karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.