OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 50001 oraz z systemami i narzędziami pomiarowymi pomocnymi przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz monitorowaniu systemu zarządzania energią

Profil uczestnika:

Osoby zajmujące się zarządzaniem energią w Organizacji, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

  • Pojęcia i definicje dotyczące systemu zarządzania energią
  • Wymagania normy ISO 50001:2011
  • Przegląd energetyczny/ audyt energetyczny
  • Integracja systemów zarządzania (wymagania wspólne/ podobne z ISO 14001:2015
  • Prezentacja możliwości technicznych opomiarowania i sterowania zużyciem energii
  • Wybrane zagadnienia techniczne z zakresu użytkowania energii
  • Test końcowy

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

750zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
(karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.