OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji

Cel szkolenia:

Zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych zakładowej kontroli produkcji

Profil uczestnika:

Kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, osoby odpowiedzialne za ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1 dzień

 1. Omówienie wymagań:
  – Prawa unijnego – System europejski:
  – Prawa krajowego – System krajowy:
 2. Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz systemu ZKP pod kątem auditowania.
 3. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP.
 4. Pytania i odpowiedzi, dyskusje.

2 dzień

 1. Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych.
 2. Wytyczne dotyczące auditowania – wymagania ISO 19011:
  • planowanie auditów wewnętrznych,
  • przygotowanie do auditu,
  • prowadzenie działań auditowych,
  • dokumentowanie auditu,
  • raportowanie z auditu.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie.
 4. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu auditowania.
 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusje.
 6. Test sprawdzający.

Czas trwania szkolenia:

2dni

Cena:

2000zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe

Termin szkolenia:

12-13.04.2023
14-15.12.2023
(karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.