OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim

Cel szkolenia:

Zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu według prawa unijnego i krajowego, wiedza n/t opracowania, wdrażania i utrzymania ZKP w organizacji

Profil uczestnika:

Osoby odpowiedzialne za ZKP, kandydaci na auditorów wewnętrznych ZKP, pracownicy działów jakości, osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Program szkolenia:

  1. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu – omówienie wymagań:
  • System europejski
  • System krajowy
  1. Dokumentacja ZKP
  2. Obowiązki producenta, deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie CE
  3. Krajowe deklaracje właściwości użytkowych i znakowanie znakiem budowlanym
  4. Omówienie etapów wdrażania, certyfikacji i utrzymania ZKP
  5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1300zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Termin szkolenia:

16.02.2023
15.09.2023 (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.