OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego

Cel szkolenia:

Zapoznanie z zakresem i przykładowymi metodami analizy ryzyka w zintegrowanym systemie zarządzania.

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone dla Liderów procesów oraz  kierowników i pracowników samodzielnych.

Program szkolenia:

  • Wymagania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w odniesieniu do analizy ryzyka
  • Przykładowe metody analizy i oceny ryzyk
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Podsumowanie i dyskusja

 

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

1100zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.