OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane

Cel szkolenia:

Zapoznanie z zasadami gospodarowania odpadami oraz z obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcach

Profil uczestnika:

pracownicy administracji publicznej, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami, osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe, osoby zainteresowane tematyką

Program szkolenia:

  • Ustawa o odpadach i jej konsekwencje dla przedsiębiorców
  • Przegląd wymagań dotyczących gospodarowania odpadami
  • Uzgodnienia formalne w zakresie gospodarowania odpadami
  • Zasady ewidencji odpadów – omówienie zasad prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów i Kart Przekazania Odpadów
  • Rodzaje odpadów, które można przekazywać osobom fizycznym na ich potrzeby
  • Sprawozdawczość odpadowa – wzory i terminy sprawozdań

Czas trwania szkolenia:

1dzień

Cena:

750zł netto/os.

Cena szkolenia obejmuje:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, obiad.

Termin szkolenia:

Zapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl (karta zgłoszeniowa)

Miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w siedzibie SIMPTEST CERT.

Zgłoszenie

Aby zgłosić się na szkolenie należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w szkoleniu otwartym oraz przesłać wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową na adres mailowy szkolenia@simptestcert.pl.