OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

1982
12.1982

Створення “SIMPTEST”

1993
07.1993

Приватизація “SIMPTEST”

12.1993

Центральний офіс якості продукції надає акредитацію

1996
11.1996

Ліцензія Польського комітету зі стандартизації – PN-003

11.1996

Право видавати сертифікати відповідності до Польських Стандартів

2003
10.2003

Авторизація в межах директиви 98/37/EWG

2004
03.2004

Авторизація в межах директиви 73/23/EWG

Змінена директива 2006/95/WE

05.2004

Сповіщення в межах директиви 98/37/EWG

05.2004

Сповіщення в межах директиви 73/23/EWG

05.2004

Європейська комісія надає ідентифікаційний номер JN 1458

2006
08.2006

Авторизація та сповіщення в межах директиви 89/106/EWG

2009
12.2009

Авторизація в межах директиви 2006/42/WE

2010
01.2010

Сповіщення в межах директиви 2006/42/WE

2013
01.2013

Авторизація в межах розпорядження 305/2011 (CPR)

09.2013

Сповіщення в межах розпорядження 305/2011 (CPR)

2018
02.2018

Перебудова структури компанії

Виділення закладу / Органу сертифікації з дослідною лабораторією, Закладу експертиз та Навчального закладу

12.2018

Зміна назви компанії

З ТОВ Об’єднання центрів оцінювання якості продукції Центр тестування та сертифікації “SIMPTEST” на ТОВ Центр тестування та сертифікації “SIMPTESTCERT”

2021
11.2021

Розширення дослідної лабораторії

Розширення сфери діяльності в напрямку випробувань міцності, технологічних випробувань та досліджень фізичних величин

2023
07.2023

Акредитація лабораторії