OŚRODEK BADAŃ I CERTYFIKACJI W KATOWICACH

Оцінка машин

SIMPTESTCERT отримав статус уповноваженого та нотифікованого органу Європейської комісії для виконання завдань, пов’язаних з оцінкою відповідності відповідно до Директиви 2006/42/ЄC Європейського парламенту, введеної до польського законодавства розпорядженням міністра економіки 21 жовтня 2008 р., « Про основні вимоги до верстатів» (Законодавчий вісник 2008 р. № 199, п. 1228).

В рамках сповіщення ми виконуємо завдання, пов’язані з оцінкою техніки – експертиза типу ЄС.

Перевірка типу ЄС – це процедура, відповідно до якої Відділ заявляє, що типовий тип машини, зазначений у Додатку № 5 до Постанови міністра економіки від 21 жовтня 2008 року про основні вимоги до машин (Законодавчий вісник 2008 року, № 199, пункт 1228) відповідає вимогам Правил. Пристрій видає сертифікат перевірки типу ЄС, який є основою для виробника, що видає «Декларацію відповідності» та маркує машину знаком CE.

Клієнти SIMPTESTCERT мають право оскаржити рішення, винесене внаслідок процедури оцінки відповідності, а також право подати скаргу щодо політики чи процедури у процесі сертифікації.

Детальні правила, вимоги та процедури включені до програми сертифікації PC-OZM – Програма сертифікації – оцінка відповідності машин. Програма сертифікації надається на запит.

Вищевказану програму сертифікації розробив Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

Оцінка машин та пристроїв, що використовуються в рамках мінімальних вимог

SIMPTESTCERT як визнана на ринку одиниця пропонує зацікавленим сторонам роботи з оцінки машин, використовуваних співробітниками під час роботи.

Виконує первинні, періодичні та спеціальні перевірки машин.

Ця пропозиція адресована роботодавцям, які зобов’язані забезпечувати безпеку працівників у виконанні ними своїх обов’язків відповідно до положень Закону – Трудового кодексу від 26 червня 1974 року (Законодавчий вісник № 24, пункт 141 з поправками) та Постановою міністра економіки від 30 жовтня 2002 р. щодо мінімальних вимог до здоров’я та безпеки на робочому місці під час використання працівниками машин під час роботи (Законодавчий вісник № 191, пункт 1596 з поправками), які передбачають впровадження Директиви 2009/104/ЄC до польського законодавства.

З моменту вищезгаданого відповідно до указу ми провели роботи у зазначеному обсязі для кількох десятків компаній із різних галузей.