Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy techniczne i systemowe szkolenia otwarte z zakresu m.in.:
  • Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Metrologii i Pomiarów
  • Bezpieczeństwa maszyn
  • Systemów Zarządzania Jakością
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemów Zarządzania Energią
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • Bezpieczeństwa Żywności
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz z harmonogramem szkoleń.

Szkolenia z możliwością dofinansowania

CHCESZ UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ONLINE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Zakładowa kontrola produkcji
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim – zasady opracowania deklaracji oraz oznakowania wyrobów1100 zł18.05.2023
24.11.2023
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji2000 zł12-13.04.2023
14-15.12.2023
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim1300 zł16.02.2023
15.09.2023
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1300 złZapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych2000 złZapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
Metrologia i Pomiary
Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności1300 zł16.03.2023
01.06.2023
08.12.2023
Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel1300 zł20.04.2023
15.06.2023
06.10.2023
Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)1100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne – szkolenie teoretyczne2000 zł22-23.03.2023
19-20.10.2023
Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego1300 zł09.03.2023
13.10.2023
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Statyczna próba rozciągania – szkolenie z warsztatami3200 zł22-23.02.2023
24-25.05.2023
21-22.09.2023
14-15.12.2023
Bezpieczeństwo Maszyn
Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych1100 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:20151100 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl

Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego1100 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Środowiskowego
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:20151100 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją750 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana750 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane750 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN ISO 45001:2018750 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Energią
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 – szkolenie ogólne750 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią750 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:20151100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Napisz do nas: szkolenia@simptestcert.pl