Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy techniczne i systemowe szkolenia otwarte z zakresu m.in.:
  • Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Metrologii i Pomiarów
  • Bezpieczeństwa maszyn
  • Systemów Zarządzania Jakością
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemów Zarządzania Energią
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • Bezpieczeństwa Żywności
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz z harmonogramem szkoleń.

Szkolenia z możliwością dofinansowania

CHCESZ UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ONLINE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zakładowa kontrola produkcji
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim – zasady opracowania deklaracji oraz oznakowania wyrobów900 zł11.06.2021
21.09.2021
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji1700 zł12-13.05.2021
24-25.11.2021
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim1100 zł11.03.2021
09.09.2021
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1100 zł19-20.05.2021
Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1700 zł18-19.11.2021
Metrologia i Pomiary
Badania własności mechanicznych materiałów metalowych – szkolenie teoretyczne1100 zł22.04.2021
10.06.2021
21.10.2021
09.12.2021
Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności1100 zł18.03.2021
14.10.2021
Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel1100 zł18.02.2021
15.04.2021
02.12.2021
Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)1100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne – szkolenie teoretyczne1700 zł24-25.02.2021
15-16.09.2021
Badania własności mechanicznych materiałów metalowych – szkolenie teoretyczne1100 zł20.05.2021
Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego1100 zł10.03.2021
17.06.2021
07.10.2021
16.12.2021
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Statyczna próba rozciągania – szkolenie z warsztatami2700 zł26-27.05.2021
22-23.09.2021
Bezpieczeństwo Maszyn
Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych950 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl

Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego850 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Środowiskowego
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN ISO 45001:2018600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy900 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Energią
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 – szkolenie ogólne600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:20151100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Napisz do nas: szkolenia@simptestcert.pl