Szkolenia

Skorzystaj z dofinansowania

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aktualne usługi

  • Wybierz interesujące Cię szkolenie dostępne na stronie Bazy Usług Rozwojowych (BUR)
  • Zarejestruj się w BUR
  • Zgłoś się do odpowiedniego Operatora w Twoim województwie, który sfinansuje szkolenie. Wykaz Operatorów znajdziesz tutaj
  • Zgłoś swoje uczestnictwo w wybranym szkoleniu.
LP. Temat szkolenia Czas trwania Cena netto Termin szkolenia
1 Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych. 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
2 Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego 1400 zł 1400 zł 17.04.2024
24.10.2024
3 Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Statyczna próba rozciągania. szkolenie z warsztatami 3500 zł 3500 zł 20-21.03.2024
15-16.05.2024
11-12.09.2024
04-05.12.2024
4 Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne – szkolenie teoretyczne 2200 zł 2200 zł 10-11.04.2024
16-17.10.2024
5 Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel 1400 zł 1400 zł 24.04.2024
19.06.2024
03.10.2024
6 Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności 1400 zł 1400 zł 06.03.2024
06.06.2024
27.11.2024
7 Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
8 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
9 Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych 2200 zł 2200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
10 Zakładowa Kontrola Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych 1400 zł 1400 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
11 Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji 2200 zł 2200 zł 25-26.03.2024
20-21.11.2024
12 Zakładowa Kontrola Produkcji – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim 1400 zł 1400 zł 29.02.2024
25.09.2024
LP. Temat szkolenia Czas trwania Cena netto Termin szkolenia
1 Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych. 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
LP. Temat szkolenia Czas trwania Cena netto Termin szkolenia
1 Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
2 Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 1200 zł 1200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
LP. Temat szkolenia Czas trwania Cena netto Termin szkolenia
1 Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych 2200 zł 2200 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
2 Zakładowa Kontrola Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych 1400 zł 1400 zł Zapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
3 Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji 2200 zł 2200 zł 25-26.03.2024
20-21.11.2024
4 Zakładowa Kontrola Produkcji – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim 1400 zł 1400 zł 29.02.2024
25.09.2024

DLACZEGO MY?

  • Szkolenia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę wykładowców – PRAKTYKÓW
  • Najnowsze techniki szkoleniowe
  • Szkolenia w małych grupach
  • Program dostosowany do indywidualnych oczekiwań uczestników
  • Możliwość dofinansowania – więcej informacji

Latest Portfolio