Opierając się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów prowadzimy techniczne i systemowe szkolenia otwarte z zakresu m.in.:
  • Zakładowej Kontroli Produkcji
  • Metrologii i Pomiarów
  • Bezpieczeństwa maszyn
  • Systemów Zarządzania Jakością
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • Systemów Zarządzania Energią
  • Zintegrowanych Systemów Zarządzania
  • Bezpieczeństwa Żywności
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą oraz z harmonogramem szkoleń.

Szkolenia z możliwością dofinansowania

CHCESZ UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU ONLINE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Zakładowa kontrola produkcji
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim – zasady opracowania deklaracji oraz oznakowania wyrobów900 zł03.03.2022
10.11.2022
Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji1700 zł16-17.03.2022
12-13.10.2022
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI – Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym i europejskim1100 zł12.05.2022
01.12.2022
ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1100 złZapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
Auditor Wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji Betonu Towarowego i Wyrobów Betonowych1700 złZapytaj o szkolenie:
szkolenia@simptestcert.pl
Metrologia i Pomiary
Metrologia – zasady wykonywania pomiarów długości i kąta, dobór przyrządów pomiarowych, interpretacja wyników, identyfikacja składników niepewności1100 zł10.03.2022
15.09.2022
Szacowanie niepewności pomiarów, interpretacja informacji pochodzących z wzorcowania wyposażenia pomiarowego, walidacja metod badawczych w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 – warsztaty wspomagane arkuszem kalkulacyjnym Excel1100 zł17.02.2022
04.03.2022
17.11.2022
Wspomaganie i automatyzacja procesów pomiarowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego Excel z elementami programowania makr VBA (Visual Basic for Applications)1100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne – szkolenie teoretyczne1700 zł23-24.03.2022 - szkolenie online
25-26.05.2022
07-08.09.2022 - szkolenie online
23-24.11.2022
Sprawdzanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego1100 zł09.06.2022
22.09.2022
08.12.2022
Badanie własności mechanicznych materiałów metalowych. Statyczna próba rozciągania – szkolenie z warsztatami2700 zł23-24.02.2022
07-08.03.2022
27-28.04.2022
29-30.06.2022
26-27.10.2022
Bezpieczeństwo Maszyn
Wymagania bezpieczeństwa maszyn wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (wymagania zasadnicze) oraz wymagań minimalnych950 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Jakością
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl

Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanym systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego850 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Środowiskowego
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015900 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Baza danych o odpadach i obowiązki przedsiębiorców związane z rejestracją600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Gospodarcze korzystanie ze środowiska i sprawozdawczość z tym związana600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki dla przedsiębiorców z tym związane600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN ISO 45001:2018600 złZapytaj o szkolenie: szkolenia@simptestcert.pl
System Zarządzania Energią
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 – szkolenie ogólne600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Wymagania systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011 wraz z prezentacją innowacyjnych technicznych systemów sterowania i automatyki oraz zautomatyzowanych narzędzi pomiarowych związanych z wdrażaniem, utrzymaniem oraz monitorowaniem systemu zarządzania energią600 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:20151100 złZapytaj o szkolenie szkolenia@simptestcert.pl

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nie znalazłeś interesującego Cię szkolenia? Napisz do nas: szkolenia@simptestcert.pl